Formularz Kontaktowy

Proszę wpisać temat  zapytania, dodać krótki opis i pozostawić adres poczty elektronicznej do zwrotnego kontaktu ze strony przedstawiciela ik-online.

Dziękuję za kontakt - proszę czekać na odpowiedź, która jest zawsze udzielana niezwłocznie. Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zapytania.

 

z poważaniem

Wojciech Sałajczyk

Informatyka KONKRETna i Hosting Plus